Elżbieta Wójcik-Leese

Oversat fra engelsk af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad


to write about a place
you need to gather its ashes

take a sharp
stone and cut
your cheek
three centimetres
to the right
of the right corner
of your mouth

prise tenderly

this fissure
will receive
your past
packed
in seventy-
two boxes

touch the boxes with flame

don’t wince from the
five hundred and three
days in this place
meant to become home
now turning to frail
mounds of flecks

collect the ashes

rub their warm
grey into the slit
on your cheek
let the memories
smoulder
to infection

the scarring blueprints
your next move
for at kunne skrive om et sted
må man først samle dets aske sammen

tag en skarp
sten og skær
i din kind
tre centimeter
til højre 
for din munds
højre mundvig

lirk ømt op

sprækken
tager imod
din fortid
pakket ned
i toog-
halvfjerds kasser

stryg over kasserne med ild

skær ikke grimasser over de
fem hundrede og tre
dage på det sted
der skulle være blevet et hjem
men nu bliver til sodede
smuldrende bunker

saml asken 

gnid dens varme
grå ind i revnen
på din kind
lad erindringerne
ulme
og blive betændte

ardannelsen blåtrykker
dit næste opbrud

Sewing Ring, Northeast Greenland: Notes towards an exhibit label

Shaped like a figure 8, this sewing ring offers its double shield to a woman who slips it on
her forefinger. The two layers of tough seal skin protect well. Most Ammassalik tikin have
only one shield. This tikeq, thoughtfully designed as a double thimble, was found in
Scoresbysund by Carl Ryder during his 1891-1892 expedition.


What seal lent you her skin?

Where did you cut the double oval from so its toughness could shield your soft fingertip?

How long did you soak the patch in urine to tinge it this black?

When did you slit its edge to form a loop that fitted tight round your fingernail?

Who taught you the pain of the sharp needle?

Why was the single tikeq not enough?Sy-ring, Nordøstgrønland: Notater til et udstillingsskilt

Den 8-talsformede sy-ring skærmer med sit dobbelte skjold pegefingeren hos den kvinde,
som bruger den. De to lag af sejt sælskind yder god beskyttelse. De fleste Ammassalik tikin
har kun ét skjold. Denne tikeq, der er sindrigt udformet som et dobbelt fingerbøl, blev fundet
i Scoresbysund af Carl Ryder under en ekspedition i 1891-1892. 

Hvilken sæl lånte dig sit skind?

Hvor på skindet skar du den dobbelte oval ud så dets sejhed kunne beskytte din bløde fingerspids?

Hvor længe lod du lappen trække i urin så den kunne blive så sort?

Hvornår skar du snittet så løkken der opstod kunne sidde stramt om din fingernegl?

Hvem lærte dig at en spids nål forårsager smerte?

Hvorfor var en tikeq med et enkelt skjold ikke nok?
to write about a river that runs off
the Greenland ice sheet

it starts with the first dark mark

sooty dot of aeolian dust
blown in from a distant desert
farmland power plant
or a nearby fire ranging wild

this speck of cryoconite
is a perfect absorber
of all incident
solar radiation

attracted the sun
bores a hole
where the dot is
in inverse braille

the white between the dark dots
shrinks

the holes connect
by swift creeks

bright blue pools around the black

meltwater ponds
becomes a lake
that drains overnight
to the glacier bed

meltwater flows
percolates where thick snow
covers the ice

where the ice is snow-free
meltwater rivers
in rapid greys
at skrive om en flod der fosser fra
den grønlandske indlandsis

det begynder med den første mørke plet

en sodet prik af æolisk støv
blæst ind fra et fjernt ørkenområde
landbrug kraftværk
eller en nær naturbrand der er løbet løbsk

denne kryokonitplet
er en ideel absorbent
for al indfaldende
solstråling

tiltrukket borer
solen et hul
hvor pletten befinder sig
i omvendt braille

det hvide mellem de mørke pletter
skrumper ind

hullerne forbindes
af hastige kilder 

lyseblå vandhuller rundt om det sorte

smeltevand vandløber
bliver til en sø
der på en enkelt nat 
siver ned i gletschergrunden

smeltevandet strømmer
siver ned hvor tyk sne
dækker isen

hvor isen er snefri
floder smeltevand
i ilende gråElżbieta Wójcik-Leese
Elżbieta Wójcik-Leese

As a scholar, poet and literary translator, I write with/in English, Polish and Danish, my multilingual texts investigate translanguaging and belonging. I write research-based poetry in response to, for example, environmental studies, geology, glaciology or archaeology; I am interested in place writing, short forms, hybridity, archives and visual arts. My work crosses Creative Writing, Translation Studies, Stylistics, Cognitive Poetics (I hold a PhD in cognitive linguistics) and Literary Studies (I specialize in contemporary poetry in English; my MA focused on contemporary American fiction). I am involved in the Academy of Finland/ NOS-HS-funded workshop series on ‘The Politics and Ideologies of Multilingual Writing.’ During my Fulbright scholarship, I used genetic criticism and cognitive poetics to examine the composition process recorded in multiple drafts of the American poet Elizabeth Bishop. My archival research led to Cognitive Poetic Readings in Elizabeth Bishop: Portrait of a Mind Thinking (De Gruyter Mouton, 2010). My English translations of contemporary Polish poetry have appeared in various anthologies, journals. I co-curate ‘Transreading’ courses on multilingual, translocal and hybrid poetries for the Poetry School in London.