Äidinkieli ja kuuluminen Suomen muunkielisten kirjailijoiden kielivalinnoissa

Kulttuurintutkimus 2/2019 

Katri Talaskivi

Abstrakti

Käsitteen ”suomalainen kirjallisuus” on perinteisesti ymmärretty viittaavan Suomessa suomeksi tai ruotsiksi kirjoitetulle kirjallisuuteen, mutta 1990-luvulta alkaen väestön nopea monikielistyminen on laajentanut myös täällä asuvien kirjailijoiden kielikirjoa. Tässä artikkelissa pohditaan, miksi useimmat Suomessa asuvat muunkieliset kirjailijat jatkavat työskentelyä äidinkielellään, vaikka se käytännössä sulkisi heidät ulos suomalaisesta kirjallisuusinstituutiosta.

Abstract

The term “Finnish literature” has traditionally been understood to refer to literature written in Finnish or Swedish in Finland, but since the 1990s, the rapid multilingualization of the population has also expanded the language range of writers living here. This article discusses why most writers of other languages living in Finland continue to work in their mother tongue, even though it would in practice exclude them from the Finnish literary institution.

Lue koko artikkeli