NORDISK MÅNGSPRÅKIG POESIUPPLÄSNING

Folk och Kultur, Eskilstuna
Torsdagen den 7 februari 2019
kl 12.10

Programpunkt: Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden/Nordiska Ministerrådet 11.30-13.30 
Ett samarrangemang mellan NolitchX och Nordiska Ministerrådet

Turning Point / Vändpunkt
Jude Dibia

Photo: Stefan Landenberg


Jude skriver romaner och noveller. Hans debutroman Walking With Shadows (Att gå med sin skuggor) var en banbrytande roman som handlade om homosexuella i Nigeria och de övergrepp som begås mot dem. När den publicerades 2005 höll den nigerianska regeringen på att ta fram lagar för att kriminalisera hbtq personer. Jude skriver om övergrepp mot hbtq personer även i sina noveller.


Standpoint / Ståndpunkt
Roxana Crisólogo

Photo: Joanna Lindén-Montes


Roxana är resenär och hennes poesi uppstår på de platser hon besökt, även om den ständigt återkommer till Peru, hennes hemland, eftersom poesi för Roxana är att återvända till rötterna.
Roxanas poesi vill skriva om de offentliga historieskrivningarna genom att utgå från traditionellt nertystade röster och skapa nya avkolonialiserade narrativ med nya hjältar, referenser och paradigm. Identitet är huvudtema: ett konfliktfyllt fält och ett rum för maktkamp och post-kapitalismens koloniserade kroppar.


Vanishing Point / Flyktpunkt
Tammam H Hunaidy

tammam h hunaidy foto
Photo: Jaime Culebro


Tammams poesi ligger på gränsen till smärta och svaghet: att känna sig svag är hans största drivkraft för att skriva poesi. Han var på väg att börjas skriva romaner, där han kunde hitta på och kontrollera karaktärerna öden, men insåg då att han bara ville kontrollera ett enda liv – hans eget. Han vill lära känna sig själv och världen omkring honom. Han gör inte anspråk på vishet utan skriver som någon som borstar bort damm från en bordsyta.


Visual Point / Blickpunkt
Martina Moliis-Mellberg

Martina Moliis-Mellberg
Photo: Helen Korpak


Martina Moliis-Mellberg är en finlandssvensk poet bosatt i Göteborg. Hennes poesi är en utforskning av gränser  –mellan kroppar, platser, arter– och begäret att forcera dem. Inspirerad av naturfenomen, mytologi och populärkultur skriver hon fram en poetisk tillvaro där fakta och fantasi flyter samman för att manifestera längtan, rädsla, drömmar och, ofta, storhetsvansinne.

Leave a Reply